Układy hydrauliczne - Hidroma Sistems - hidroma.pl

Zależnie od rodzaju pompowanej cieczy, nasi Klienci mogą zdecydować się na różne warianty pomp. W naszej ofercie znalazły się także niskociśnieniowe pompy śrubowe. Walorem tego typu pompy jest niska pulsacja ciśnienia. Wahania w tym zakresie mogą prowadzić do uszkodzenia układu, jednakże w przypadku pomp śrubowych są zredukowane do minimum. Oprócz tego są niewielkie w stosunku do wydajności.

Rodzaje pomp:

Pompy hydrauliczne wielotłoczkowe osiowe o stałej wydajności
Pompy hydrauliczne wielotłoczkowe osiowe o zmiennej wydajności
Pompy hydrauliczne wielotłoczkowe osiowe dla obwodów zamkniętych
Pompy hydrauliczne łopatkowe o stałej wydajności
Pompy hydrauliczne łopatkowe o zmiennej wydajności
Pompy hydrauliczne wielotłoczkowe promieniowe
Pompy hydrauliczne ręczne
Pompy hydrauliczne śrubowe niskociśnieniowe
Pompy hydrauliczne śrubowe wysokociśnieniowe
Dzielniki strumienia zębate
Pompy hydrauliczne zębate o zazębieniu zewnętrznym
Pompy hydrauliczne zębate o zazębieniu wewnętrznym