Układy hydrauliczne - Hidroma Sistems - hidroma.pl

HYDRAULIKA PROPORCJONALNA

Technika proporcjonalna jest połączeniem najnowocześniejszej elektroniki i bezstopniowo regulowanych zaworów proporcjonalnych. Zastosowanie czujników i elektroniki sterującej pozwala kompensować wpływy zewnętrzne na układ hydrauliczny. Połączenie z siecią fieldbus umożliwia dwukierunkową komunikację z nadrzędnym sterowaniem głównym.

MOŻLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA Technika proporcjonalna umożliwia transmisję sygnału na dowolną odległość. Ta cecha zapewnia następujące istotne korzyści:
• Brak mechanicznych elementów przeniesienia napędu, takich jak koła zębate, sprzęgła, łańcuchy, koła pasowe itp.
• Mniejsze koszty orurowania
• Optymalne rozmieszczenie urządzeń, np. bezpośrednio przy odbiorniku
• Możliwość stosowania w pojazdach lub w układach sterowania procesami w instalacjach stacjonarnych
MOŻLIWOŚĆ PROGRAMOWANIA Technika umożliwia:
• Optymalne dostosowanie systemu proporcjonalnego do procedury operacyjnej
• Szybkie przestawienie na inny tryb pracy
• Procedury związane z produktem w sterowaniu numerycznym lub kontroli procesu
• Najbardziej racjonalne metody pracy obrabiarek, systemów zrobotyzowanych i instalacji mobilnych
WYŻSZY KOMFORT OBSŁUGI Płynna regulacja zaworów umożliwia realizację bardzo czystych i kontrolowanych procesów:
• Płynne przyspieszanie i zwalnianie silników hydraulicznych i siłowników
• Dekompresja bez skoków ciśnienia. W rezultacie dłuższy okres użytkowania maszyn i instalacji
• Lepsze warunki środowiskowe i większy komfort pracy we wszystkich typach zastosowań
MNIEJSZA ILOŚĆ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH W SYSTEMIE Zawór proporcjonalny pozwala ograniczyć liczbę zaworów w instalacji ze względu na swoje możliwości dostosowania:
• Zastąpienie kilku konwencjonalnych zaworów suwakowych, zaworów ciśnieniowych lub zaworów przepływowych jednym zaworem proporcjonalnym
• Mniejsza waga i mniejsza objętość konstrukcji
• Mniej miejsc możliwych wycieków, a tym samym niższe koszty konserwacji
• Mniejsze koszty konstruowania i montażu
WYŻSZA EFEKTYWNOŚĆ
Technologia proporcjonalna umożliwia precyzyjne dopasowanie do różnych stanów pracy. Oznacza to, że przepływy ciśnienia i objętości mogą być precyzyjnie dostosowane do odpowiednich warunków pracy:
• Mniejsze zużycie energii, niższe koszty eksploatacji
• Niskie nagrzewanie oleju, małe zbiorniki oleju
• Lepsza wydajność całej instalacji

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Zawory proporcjonalne są stosowane wszędzie tam, gdzie wymagane są sterowane lub regulowane sekwencje ruchu. Optymalne zestrojenie elektroniki zastosowanej w zaworze hydraulicznym umożliwia regulację i optymalizację sekwencji ruchów. Efektem jest wrażliwa i bezpieczna charakterystyka układu hydraulicznego, szczególnie w przypadku występujących czasami dużych sił.

OBRABIARKI
• Ciągły zacisk lub dociąganie
• Sterowanie położeniem osi
• Regulacja siły

TECHNIKA PODNOSZENIA
I PRZENOSZENIA

• Sterowanie ruchem za pomocą joysticka
• Niezależne od obciążenia podnoszenie i opuszczanie

TURBINY WIATROWE
• Regulacja kąta ustawienia łopat wirnika

ROBOTYKA
• Zewnętrzne zawory proporcjonalne z kompensacją ciśnienia (ROV)
• Precyzyjne i delikatne ruchy
• Zdalne sterowanie

UKŁADY HAMULCOWE
• Szybka i precyzyjna regulacja ciśnienia
• Bezpieczne działanie
• Energooszczędność przy minimalnych stratach oleju w wyniku nieszczelności

OTWARTE SYSTEMY STEROWANIA

Zawory proporcjonalne są sterowane w sposób ciągły przez specjalnie opracowaną cewkę proporcjonalną. Elektronika sterująca włącza cewkę w zależności od sygnału wartości zadanej, generując w ten sposób siłę reakcji proporcjonalną do natężenia prądu cewki.


FUNKCJE ELEKTRONIKI STERUJĄCEJ

Optymalna koordynacja pomiędzy elektroniką, cewką i zaworem jest niezbędna do uzyskania precyzyjnej sekwencji ruchu. I tak na przykład zmiany temperatury cewki są kompensowane przez elektronikę, a sygnał dither nałożony na sygnał sterujący PWM prowadzi do bardzo niskiej histerezy zaworu. Za pomocą elektroniki sterującej (wzmacniacza) można realizować różne funkcje, takie jak stałe wartości poleceń, rampy, korekty krzywej charakterystyki i wiele innych. Elektronika umożliwia regulację i wyrównanie różnych sygnałów, takich jak zakres wartości zadanych lub prądów cewek. Powyższy schemat przedstawia przepływ sygnału wraz z regulowanymi funkcjami.

WYSOCE ELASTYCZNE ROZWIĄZANIE STANDARDOWE
Zawór proporcjonalny i elektronika wzmacniacza są montowane oddzielnie.

Przykład konfiguracji: SD7 z WDPFA06-ACB
ROZWIĄZANIE TYPU „WSZYSTKO W JEDNYM” UŁATWIAJĄCE UŻYTKOWANIE
Inteligentny zawór proporcjonalny z wbudowaną elektroniką wzmacniacza do obsługi typu Plug & Play. Ustawienie zaworów jest wykonywane fabrycznie.

WDPFA06-ACB…/ME z elektroniką DSV
ROZWIĄZANIE SPEŁNIAJĄCE WYŻSZE WYMAGANIA W ZAKRESIE SZYBKOŚCI I POWTARZALNOŚCI
Inteligentny zawór proporcjonalny z wbudowaną elektroniką i regulacją położenia suwaka zaworu w celu zwiększenia dynamiki i precyzji.

BRWS4D41 z elektroniką DSV
PROSTE ROZWIĄZANIE DO STOSOWANIA W UKŁADZIE HAMULCOWYM
Proporcjonalny zawór redukujący ciśnienie z elektroniką sterującą zoptymalizowaną pod względem kosztów.

Przykład konfiguracji: MPPPU10 z elektroniką PD2

KONTROLA CIŚNIENIA / PRZEPŁYWU OBJĘTOŚCIOWEGO

System regulowany jest stosowany tam, gdzie ciśnienie lub prędkość muszą być utrzymywane na dokładnie tym samym poziomie. W przeciwieństwie do „czystej” elektroniki wzmacniacza, elektronika sterownika odczytuje sygnał ciśnienia jako wartość zwrotną, a następnie oblicza odchylenie od wartości zadanej i podaje odpowiedni sygnał korekcyjny do zaworu.


FUNKCJE ELEKTRONIKI STERUJĄCEJ

Dzięki elektronice sterującej zadane wartości poleceń utrzymywane są na dokładnie tym samym poziomie, niezależnie od zewnętrznych oddziaływań na system. Ciśnienia zewnętrzne działające na instalację hydrauliczną z zewnątrz, ciśnienia wsteczne, przyspieszenia i opóźnienia itp. mogą być szybko i precyzyjnie rejestrowane przez czujniki, obliczane przez elektronikę i kompensowane za pomocą sygnału korekcyjnego bezpośrednio na zaworze. Z tego względu w każdy moduł sterownika wbudowana jest elektronika wzmacniacza. Powyższy schemat przepływu sygnału pokazuje dodatkową wartość sprzężenia zwrotnego do wzmacniacza z generatorem różnicowym i umieszczonym za nim sterownikiem.

REGULACJA CIŚNIENIA ZA POMOCĄ ZAWORU CIŚNIENIOWEGO
Sterowanie zaworem redukcyjnym lub przelewowym w zamkniętym obiegu regulacyjnym. Ciśnienie jest mierzone przez czujnik ciśnienia i przekazywane do elektroniki jako wartość zwrotna. Idealne rozwiązanie w przypadku montażu elektroniki w szafce sterowniczej.

Przykład konfiguracji: SD7 z BDPPM22
REGULACJA CIŚNIENIA ZA POMOCĄ ZAWORU CIŚNIENIOWEGO
Elektronika sterująca wraz ze wzmacniaczem jest wbudowana w zawór. Podłączenie sygnału ciśnienia przez oddzielną wtyczkę.

BVPPM33…/ME z elektroniką DSV
REGULACJA CIŚNIENIA ZA POMOCĄ ZAWORÓW DŁAWIĄCYCH
Sterowanie dwoma zaworami dławiącymi 1-cewkowymi w zamkniętym obiegu regulacyjnym jako regulacja ciśnienia. W tym przypadku jeden zawór służy jako zawór ładujący ciśnienie, a druga jako zawór rozładowujący ciśnienie.

1x DNPPM22…/ME z 1x DNPPM22
REGULACJA PRZEPŁYWU ZA POMOCĄ ZAWORU DŁAWIĄCEGO
Sterowanie 1-cewkowym zaworem dławiącym lub zaworem regulacyjnym przepływu w zamkniętym obwodzie regulacyjnym. Przepływ jest mierzony przez czujnik i przekazywany do elektroniki jako wartość zwrotna. Proste sterowanie za pomocą tylko jednego zaworu.

DNPPM22…/ME z elektroniką DSV

KONTROLA POŁOŻENIA

System umożliwia dokładny i powtarzalny ruch do pozycji za pomocą jednego siłownika lub silnika. W tym celu odczytywana jest pozycja siłownika i porównywana z pozycją podaną w specyfikacji. Sterownik elektroniczny natychmiast wyrównuje wszelkie odchylenia poprzez zawór sterujący. Dostępne są różne typy sterowników, które należy dobrać odpowiednio do zadań sterowania.

ROZWIĄZANIE TYPU „WSZYSTKO W JEDNYM” SŁUŻĄCE DO REALIZACJI PROSTYCH ZADAŃ STEROWANIA
Elektronika sterująca ze wzmacniaczem jest wbudowana w zawór. Należy jedynie podłączyć sygnał z czujnika położenia do zaworu.

WDPFA04-ACB…/MEA2R z elektroniką DSV
DYNAMICZNE I PRECYZYJNE ROZWIĄZANIE STEROWNIKA TYPU „WSZYSTKO W JEDNYM”
Elektronika sterująca ze wzmacniaczem jest wbudowana w zawór. Zawór posiada również obwód sterujący położeniem suwaka zaworu. Zwiększa to dynamikę, a tym samym precyzję regulacji położenia.

WDRFA06-ACB…24A2R2 z elektroniką DSV
STANDARDOWE ROZWIĄZANIE STEROWNIKA, KTÓRE MOŻNA ELASTYCZNIE DOSTOSOWAĆ DO WYMAGAŃ APLIKACJI
Elektronika sterująca z wbudowanym wzmacniaczem jest zainstalowana jako moduł elektroniczny w szafce sterowniczej. Zawór i czujnik położenia są połączone kablem.

WDPFA06-ACB

SD733 z SD736

WDPPU10-ACB
ROZWIĄZANIE SPEŁNIAJĄCE WYSOKIE WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKŁADNOŚCI POZYCJONOWANIA, ROZDZIELCZOŚCI SYGNAŁU I ELASTYCZNOŚCI
Elektronika sterująca ze wzmacniaczem jest zainstalowana jako moduł elektroniczny w szafce sterowniczej. Poprzez dodatkowy interfejs dla cyfrowych sygnałów pozycji (np. SSI), można rejestrować pozycje z rozdzielczością do 0,001 mm. Zawór posiada obwód sterujący położeniem suwaka. Zwiększa to dynamikę, a tym samym precyzję regulacji położenia.

Przykład konfiguracji: SD736 and BRWS4D41 z elektroniką DSV

URZĄDZENIA STERUJĄCE

Do sterowania zaworami proporcjonalnymi wymagane są elektroniczne urządzenia sterujące. Sterują one prądem cewki na zaworze i zapewniają w ten sposób bardzo czułe uruchamianie zaworu. Urządzenia sterujące są dostępne w szerokiej gamie wykonań, co pozwala im sprostać wymaganiom wynikającym z różnych zadań realizowanych w różnych obszarach zastosowań.

ANALOGOWYUrządzenie elektroniczne ma budowę czysto analogową i dlatego może przetwarzać tylko sygnały analogowe.
CYFROWYUrządzenie elektroniczne jest sterowane przez mikroprocesor. Funkcjonalność urządzenia jest z góry określona przez odpowiednie programowanie. Dzięki temu można stosunkowo łatwo zainstalować wiele dodatkowych funkcji. Urządzenie może również odczytywać i przetwarzać sygnały analogowe. Większość naszych urządzeń to urządzenia cyfrowe.
FIELDBUSElektronika cyfrowa otwiera możliwość komunikacji z nadrzędnym sterowaniem poprzez interfejs szeregowy – fieldbus. Dzięki temu możliwa jest wymiana poleceń i dużych ilości danych procesowych w obu kierunkach.
PARAMETRYZACJAElektronika cyfrowa wymaga oprogramowania umożliwiającego wygodne ustawianie parametrów. Dodatkowo oprogramowanie to oferuje pomoc w diagnozowaniu i uruchamianiu sprzętu. Funkcja rejestracji sygnału ułatwia wizualizowanie szczegółów sekwencji sygnału. Oprogramowanie PASO obejmuje wszystkie te funkcje.
BUDOWA• W wersji do szafek sterowniczych – na szynach DIN
• W wersji solidnej i szczelnej obudowy do mobilnych urządzeń roboczych
• Bezpośrednio wbudowana w zawór. Umożliwia fabryczną regulację i wyrównanie zaworu w celu zagwarantowania jak najmniejszej wartości odtwarzalności pomiędzy zaworami („Plug & Play”)
WZMACNIACZOdczytuje wartość polecenia i odpowiednio steruje zaworem za pomocą sygnału z modulacją szerokości impulsu (PWM). Powstały prąd jest regulowany w celu skompensowania wpływów temperatury i napięcia. Można regulować różne parametry, takie jak prądy, sygnał dither, rampy i wykresy charakterystyk.
STEROWNIKOprócz wartości polecenia odczytuje również wartość sprzężenia zwrotnego i w ten sposób reguluje odchylenie pomiędzy tymi dwoma wartościami. Jako generatory wartości zwrotnych można bezpośrednio podłączyć czujniki z wyjściem napięciowym lub prądowym, a także z sygnałem cyfrowym. Dostępne struktury sterowników są zoptymalizowane do pracy z napędami hydraulicznymi.
ELEKTRONIKA WZMACNIACZA PD2
Zalety
Moduł wzmacniacza cyfrowego do sterowania zaworem proporcjonalnym. Elektronika PD2 posiada połączenie kablowe, w wersji MPS jest zamontowana na stałe na cewce.
Cechy charakterystyczne
• Obudowa klasy IP67
• Regulowany prąd cewki
• Wartość polecenia jako napięcie lub natężenie prądu
• Wejście cyfrowe
• Możliwość parametryzacji za pomocą oprogramowania PASO lub wyświetlacza i przycisków na urządzeniu
• Opcjonalnie z protokołem fieldbus (CANopen lub J1939)
• Obudowa z przyłączami kablowymi lub zamontowana na cewce
ELEKTRONIKA WZMACNIACZA SD7
Zalety
Moduł wzmacniacza cyfrowego do sterowania jednym lub dwoma cewkami.
Cechy charakterystyczne
• Sterowanie jednym zaworem suwakowym 4/3-drożnym lub dwoma zaworami 1-cewkowymi
• Regulacja prądu cewki z nałożonym sygnałem dither
• Wartości polecenia jako napięcie lub natężenie prądu
• Do 7 wejść cyfrowych i do 4 wyjść
• Opcjonalnie z protokołem fieldbus (CANopen, Profibus DP, HART)
• Obudowa do montażu na szynie do systemów Dome
ELEKTRONIKA STEROWNIKA SD7
Zalety
Moduł sterownika cyfrowego do kontroli pozycji, ciśnienia lub przepływu objętościowego z wbudowanym wzmacniaczem.
Cechy charakterystyczne
• Możliwość wyboru trybu sterowania (ciśnienie, pozycja, prędkość)
• Regulacja prądu cewki z nałożonym sygnałem dither
• Wartości poleceń i sprzężenia zwrotnego w postaci napięcia lub natężenia prądu
• Do 7 wejść cyfrowych i do 4 wyjść
• Opcjonalnie z protokołem fieldbus (CANopen, Profibus DP, HART)
• Obudowa do montażu na szynie do systemów Dome
• Interfejs SSI
• Wyjście analogowe
ELEKTRONIKA WZMACNIACZA DSV
Zalety
Cyfrowa elektronika wzmacniacza DSV (Digital Smart Valve) bezpośrednio wbudowana w zawór do sterowania zaworem proporcjonalnym.
Cechy charakterystyczne
• Fabryczna regulacja zaworu (Plug & Play)
• Regulacja prądu cewki z nałożonym sygnałem dither
• Wartości polecenia jako napięcie lub natężenie prądu
• 2 wejścia cyfrowe i 1 wyjście
• Możliwość parametryzacji za pomocą oprogramowania PASO
• Opcjonalnie z protokołem fieldbus (CANopen, Profibus DP)
• Klasa ochrony IP67
ELEKTRONIKA STEROWNIKA DSV
Zalety
Elektroniczny sterownik cyfrowy DSV bezpośrednio wbudowany w zawór do regulacji położenia, ciśnienia lub przepływu.
Cechy charakterystyczne
• Fabryczna regulacja zaworu (Plug & Play)
• Możliwość wyboru trybu sterowania (ciśnienie, pozycja, prędkość)
• Regulacja prądu cewki z nałożonym sygnałem dither
• Wartości poleceń i sprzężenia zwrotnego w postaci napięcia lub natężenia prądu
• 2 wejścia cyfrowe i 1 wyjście
• Opcjonalnie z protokołem fieldbus (CANopen, Profibus DP)
• Klasa ochrony IP67
ELEKTRONIKA MOBILNA MD2
Zalety
Cyfrowy moduł wzmacniacza i kontrolera do użytku w trudnych warunkach. W urządzeniu dostępnych jest do 8 wyjść cewki dla wszystkich rodzajów zadań sterowania.
Cechy charakterystyczne
• Solidna i zwarta konstrukcja
• Klasa ochrony IP67
• Wyjścia cewki mogą być używane jako wyjście proporcjonalne lub przełączające;
• Wartości poleceń w postaci napięcia, prądu, częstotliwości, PWM
• Do 4 wejść analogowych i 4 wejść cyfrowych
• Do 10 wyjść cyfrowych
• Opcjonalnie z protokołem fieldbus CANopen
• Mocowanie śrubowe obudowy
OPROGRAMOWANIE DO PARAMETRYZACJI PASO
Za pomocą oprogramowania PASO dokonywana jest cała konfiguracja i regulacja parametrów urządzeń elektronicznych. Ponadto PASO można wykorzystać również do wykrywania błędów poprzez rejestrację danych i analizę sygnałów. Wszystkie ważne dane systemowe są wyświetlane na monitorze w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie PASO oferuje szerokie możliwości zastosowania, a przy tym jest przejrzyście zaprojektowane i proste w obsłudze. Podczas opracowywania oprogramowania funkcje i możliwości regulacji zostały połączone w schemat blokowy i przedstawione jako proces. Po kliknięciu na jeden z symboli na schemacie otwiera się okno menu z odpowiednimi opcjami regulacji i obsługi. Ustawienia są zapisywane w pliku parametrów i mogą być bezpośrednio wczytane do urządzenia.

INTERFEJS FIELDBUS

Wraz ze wzrostem poziomu automatyzacji systemu, ilość kabli do okablowania równoległego gwałtownie wzrasta ze względu na dużą liczbę wejść i wyjść. Fieldbus zastępuje wiązki kabli równoległych pojedynczym kablem magistrali, przez który sygnały sterujące są dzielone na bloki danych, adresowane do odpowiednich komponentów i wysyłane.

ZastosowanieKonstrukcja pojazdu
do 1Mbit/s
ZastosowanieKonstrukcja pojazdu
250kbit/s
ZastosowaniePrzemysł maszynowy
do 12Mbit/s
ZastosowaniePrzemysł maszynowy
Różne protokoły komunikacyjne: Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT, Powerlink itp.
ZastosowaniePrzemysł przetwórczy
Transmisja sygnału poprzez sygnał analogowy 4-20mA (punkt do punktu)

PROGRAMOWALNA ELEKTRONIKA

W ramach cyfryzacji również w hydraulice coraz częściej stosuje się programowalne sterowniki elektroniczne. Są dostępne jako karty elektroniczne, moduły lub wyświetlacze, a ich zasadnicze cechy to elastyczność i intuicyjna obsługa.

INFORMACJE OGÓLNE
Możliwe są wszystkie warianty – od małych aplikacji z jednym lub dwoma modułami sterującymi aż po rozwiązania spełniające złożone wymagania, z wieloma urządzeniami wejściowymi i sterującymi rozmieszczonymi na jednej maszynie. Moduły są połączone ze sobą za pomocą prostej linii danych fieldbus, a specjalnie opracowane oprogramowanie dla danego zastosowania przejmuje sterowanie sygnałami na wejściach i wyjściach.

PROGRAMOWALNA ELEKTRONIKA MOBILNA PME ZWIĘKSZA OGÓLNĄ WYDAJNOŚĆ I WARTOŚĆ SYSTEMU
• Zwiększa wydajność i sterowność pojazdu
• Rozszerza funkcjonalność pojazdu
• Można ją uzupełnić funkcjami zautomatyzowanymi
• Maksymalizuje wydajność poprzez koordynację różnych systemów pojazdu
• Upraszcza diagnostykę, wykrywanie i usuwanie błędów
• Zwiększa dyspozycyjność pojazdów poprzez eliminację źródeł błędów
• Obniża ogólne koszty pojazdu
• Udostępnia ważne dane do zarządzania flotą pojazdów
ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE OBEJMUJE WSZYSTKIE PRODUKTY NIEZBĘDNE DO REALIZACJI
• Programowanie
• Wizualizacja
• Skalowalna liczba wejść i wyjść
• Elastyczne wykorzystanie wejść i wyjść
• Urządzenia wejściowe
• Rejestracja danych
• Telemetria
• Zdalny dostęp do systemu
NARZĘDZIA PROGRAMISTYCZNE
• Proste generowanie programów za pomocą graficznych elementów logicznych (Orchestra) lub w środowisku programistycznym C (CodeWarrior)
• Dostępne jest narzędzie diagnostyczne i analityczne do uruchomienia systemu
• Maksymalna swoboda przy tworzeniu graficznego interfejsu użytkownika

WYŚWIETLACZ I URZĄDZENIE STERUJĄCE CL-7
Zalety
Sterowanie na bazie mikrosterownika z wyświetlaczem i przyciskami obsługi oraz wielofunkcyjnymi wejściami/wyjściami.
Cechy charakterystyczne
• Funkcje dowolnie programowalne
• Dowolnie konfigurowalna grafika wyświetlacza
• Wejście sygnału wideo
• Wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości
• Wymiary monitora 4,3″ i 7″
• Solidna obudowa o klasie ochrony IP67
KLAWIATURA I URZĄDZENIE STERUJĄCE CL-6
Zalety
Inteligentna klawiatura do interakcji z operatorem maszyny. Z wbudowanym wyświetlaczem i funkcjami kontrolnymi.
Cechy charakterystyczne
• Nieścieralne klawisze z wyświetlaczami LED
• Wejścia i wyjścia cyfrowe
• Bezpośrednie sterowanie zaworami
• Funkcje dowolnie programowalne
• Solidna obudowa o klasie ochrony IP67
• Opcjonalne oznaczenie klawiszy dostosowane do potrzeb klienta
SYSTEMY STEROWANIA CL-3, CL-4
Zalety
Dowolnie programowalne sterowanie.
Cechy charakterystyczne
• Wejścia i wyjścia cyfrowe (do 69 wejść/wyjść)
• Bezpośrednie sterowanie zaworami (do 33 wyjść mocy)
• Wejścia analogowe
• Funkcje dowolnie programowalne
• Solidna obudowa o klasie ochrony IP67
MODUŁ KOMUNIKACYJNY CL-T
Zalety
Moduł umożliwia bezprzewodową transmisję danych przez różne kanały komunikacyjne.
Cechy charakterystyczne
• Zdalne diagnozowanie maszyny
• Śledzenie
• Zdalne sterowanie funkcjami maszyny
• Zapis danych dowolnego sygnału
• Programowalne funkcje
• Odbiornik GPS do rozpoznawania pozycji
• Komunikacja przez GSM i WiFi
• Solidna obudowa o klasie ochrony IP67

ZAWORY SUWAKOWE PŁYTOWE

Zawór suwakowy może regulować przepływ oleju w obu kierunkach i dlatego może służyć do kontrolowanego wysuwania i wsuwania siłownika hydraulicznego. Dzięki specjalnej konstrukcji krawędzi sterujących i ciągłemu odchyleniu suwaka przepływ oleju, a tym samym prędkość obrotowa cylindra, są regulowane precyzyjnie w zakresie 0-100%.

ZAWORY SUWAKOWE WDPFA
Zalety
Przepływ objętościowy regulowany jest proporcjonalnie do prądu cewki.
Cechy charakterystyczne
• Charakterystyka progresywna
• Dobra powtarzalność
• Sterowanie bezpośrednie lub pilotem
• Ciśnienie maks. 350 bar
• Przepływ do 200 l/min
• Rozmiary nominalne NG3, NG4, NG6, NG10
ZAWORY SUWAKOWE Z WBUDOWANĄ ELEKTRONIKĄ WDPFA…/ME
Zalety
Przepływ objętościowy jest regulowany proporcjonalnie do sygnału wartości zadanej. Fabryczna regulacja zaworu (Plug & Play)
Cechy charakterystyczne
• Charakterystyka progresywna (elektronicznie linearyzowalna)
• Dobra powtarzalność
• Sterowanie bezpośrednie lub pilotem
• Wbudowana elektronika wzmacniacza
• Opcjonalnie z funkcją sterownika
• Zwarta konstrukcja
• Plug & Play (podłącz i używaj)
• Ciśnienie maks. 350 bar
• Przepływ do 200 l/min
• Rozmiary nominalne NG4, NG6, NG10
ZAWORY SUWAKOWE Z WBUDOWANĄ ELEKTRONIKĄ WDRFA06
Zalety
Przepływ objętościowy jest regulowany proporcjonalnie do sygnału wartości zadanej. Fabryczna regulacja zaworu (Plug & Play)
Cechy charakterystyczne
• Charakterystyka liniowa
• Wysoka dynamika (35Hz)
• Bardzo dobra powtarzalność i bardzo niska histereza
• Obsługa bezpośrednia
• Wbudowana elektronika wzmacniacza z regulacją położenia suwaka
• Opcjonalnie z funkcją sterownika
• Ciśnienie maks. 350 bar
• Przepływ do 40 l/min
• Rozmiary nominalne NG4 i NG6

ZAWORY SUWAKOWE NABOJOWE

W przypadku kompaktowej konstrukcji blokowej, zajmujący mniej miejsca zawór nabojowy może być alternatywą dla zaworu płytowego (warstwowego). Sterowane pilotem umożliwia regulację dużych przepływów objętościowych w warunkach ograniczonej przestrzeni.

ZAWORY SUWAKOWE WDPPU
Zalety
Przepływ objętościowy jest regulowany w proporcji do prądu elektromagnesu.
Cechy charakterystyczne
• Charakterystyka progresywna
• Dobra powtarzalność
• Obsługa bezpośrednia
• Zmiennokierunkowa rurka twornika
• Zwarta konstrukcja uzyskana dzięki krótkim cewkom
• Ciśnienie maks. 350 bar
• Regulowany przepływ od 0 do 28 l/min
• Rozmiary nominalne U08 i U10
ZAWORY SUWAKOWE STEROWANE PILOTEM WVPPM
Zalety
Główny suwak zaworu, a tym samym przepływ objętościowy, jest sterowany ciśnieniem pilotowym. Ciśnienie to jest podawane przez proporcjonalny zawór pilotowy.
Cechy charakterystyczne
• Charakterystyka progresywna
• Dobra powtarzalność
• Obsługa bezpośrednia
• Opcjonalny zawór pilotowy z wbudowanym wzmacniaczem i elektroniką sterującą
• Ciśnienie maks. 350 bar
• Przepływ do 250 l/min
• Rozmiary nominalne M33 i M42


ZAWORY SUWAKOWE MDPPM


ZAWORY CIŚNIENIOWE I PRZEPŁYWOWE

Proporcjonalny zawór ciśnieniowy reguluje ciśnienie w zależności od ustawionego prądu cewki. Umożliwia to precyzyjne sterowanie siłami w układzie. Zawór proporcjonalny steruje lub reguluje przepływ objętościowy w zależności od nastawionego prądu cewki. Dzięki temu możliwe jest sterowanie prędkością siłownika niezależnie od obciążenia.

ZAWORY PRZELEWOWE BDPP, BVPP
Zalety
Ogranicza ciśnienie w przyłączu P do wartości ustawionej za pomocą prądu cewki.
Cechy charakterystyczne
• Charakterystyka liniowa i dobra powtarzalność
• Sterowanie bezpośrednie lub pilotem, opcjonalnie funkcja odwrotna
• Ciśnienie maks. 350 bar
• Przepływ do 400 l/min
• Rozmiary nominalne M18, M22, M33 i M42
ZAWORY REDUKCYJNE MDPP, MVPP
Zalety
Ciśnienie w przyłączu A jest regulowane w sposób ciągły za pomocą prądu cewki.
Cechy charakterystyczne
• Charakterystyka liniowa i dobra powtarzalność
• Sterowanie bezpośrednie lub pilotem
• Ciśnienie maks. 350 bar
• Przepływ do 250 l/min
• Rozmiary nominalne M16, M18, M22, M33, M42 i U10
ZAWORY DŁAWIĄCE Z WBUDOWANĄ ELEKTRONIKĄ DNPP…/ME, DOPP…/ME
Zalety
Ogranicza przepływ objętościowy w zależności od nastawionego prądu cewki.
Cechy charakterystyczne
• Charakterystyka liniowa i dobra powtarzalność
• Normalnie otwarty lub normalnie zamknięty
• Ciśnienie maks. 350 bar
• Przepływ do 65 l/min
• Rozmiary nominalne M18, M22, M33
REGULATORY PRZEPŁYWU QNPP, QDPP
Zalety
Reguluje przepływ objętościowy proporcjonalnie do nastawionego prądu cewki. Każda zmiana obciążenia jest kompensowana.
Cechy charakterystyczne
• Charakterystyka liniowa i dobra powtarzalność
• Funkcja 2-drożna lub 3-drożna
• Ciśnienie maks. 350 bar
• Przepływ do 200 l/min
• Rozmiary nominalne M18, M22, M33, M42 i U16

INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA

Wandfluh oferuje różne indywidualne rozwiązania na bazie istniejących komponentów. Firma wraz z klientem określa wymagania, które następnie są precyzowane w celu uzyskania optymalnego produktu. Bogate doświadczenie naszych inżynierów i elastyczność wydziałów produkcyjnych ułatwiają znalezienie optymalnego rozwiązania zgodnego z potrzebami klienta.

STEROWANIE PROCESEM TECHNOLOGICZNYM

W przemyśle przetwórczym mamy do czynienia z szeroką gamą mediów, które są sterowane za pomocą zaworów technologicznych (takich jak zawory motylkowe lub kulowe). Dozowanie przepływu na zaworze technologicznym odbywa się hydraulicznie.
• Sterowanie zaworem technologicznym za pomocą proporcjonalnego zaworu suwakowego
• Dodatkowa kontrola otwarcia zaworu za pomocą regulatora położenia
• Dodatkowe funkcje do celów wyłączania awaryjnego
• Integracja w sterowaniu procesem poprzez HART
SKUTECZNE I PEWNE HAMOWANIE
Układ hamulcowy musi zapewniać pewne, szybkie i kontrolowane hamowanie. Aby uzyskać precyzyjną reakcję hamowania, układ hydrauliczny musi działać w sposób ciągły i z niską histerezą w układzie hamulcowym.
• Krótki czas reakcji zaworu zapewnia szybką reakcję hamulców
• Trwałość i łatwość konserwacji
• Bardzo zwarta konstrukcja uzyskana dzięki dużej gęstości mocy
• Wysoka sprawność dzięki niskim stratom z przecieków przy redukcji ciśnienia
KONTROLA SYNCHRONIZACJI I POZYCJONOWANIA
Załadunek i rozładunek kontenerów towarowych musi odbywać się szybko i precyzyjnie. Odpowiednio wysokie są wymagania dotyczące pozycjonowania kontenera podczas ustawiania go na urządzeniu transportowym.
• Sterowanie pozycjami osi cylindrów indywidualnie lub w synchronizacji
• W celu dokładnego ustawienia kontenera na suwnicy linowej musi istnieć możliwość wykonywania ruchów obrotowych i przechylnych
ZASTOSOWANIE MOBILNE
Dzięki zastosowaniu małych i prostych sterowników PME (Programmable Mobile Electronics), wydajność i koszty można dostosować dokładnie do potrzeb, a także zyskać dodatkową elastyczność przy rozbudowie.
• Redukcja złożoności okablowania
• System umożliwia proste dodawanie rozszerzeń lub optymalnych konfiguracji pojazdów.
• Dodatkowe funkcje można szybko zaprogramować za pomocą oprogramowania
• Bardzo uproszczona konserwacja i wykrywanie błędów
C.F.R
Brevini
Duplomatic
Dynex
Emmegi
Fabercom
Fluidpress
Hansa TMP
HKS
Hydraforce
Hydrocontrol
Hydroma
Hydropa
Indemar
Kawasaki
Marzocchi Pompe
OMT
Bosch Rexroth
Rickmeier
SAIP
Sofima Ufi
Triple R
Walvoil
Wandfluh
Nem